Yapılan son metaanaliz çalışmasında kırmızı et tüketimi ile bitkisel protein tüketimi kardiyovasküler sistem hastalıkları açısından kıyaslanmış. Çalışmaya göre, kırmızı et tüketimi yerine bitkisel proteinlerin tüketilmesi kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor.

Et, dünya genelinde diyet ile alınan en önemli protein ve yağ kaynağı olma özelliğini taşıyor (1). Yapılan çok sayıda epidemiyolojik çalışmalara göre; fazla miktarda kırmızı et, işlenmiş et tüketimi ile tip 2 diyabet, kardiyovasküler sistem hastalıkları arasında pozitif bir ilişki bulunuyor (2-4)

24 randomize kontrollü çalışmaya dayandırılarak yapılan bir metaanaliz çalışmasında göre günde yarım porsiyondan fazla kırmızı et tüketiminin kan lipit, lipoprotein ve kan basıncı üzerine etkisi irdeleniyor. Günde yarım porsiyondan daha fazla kırmızı et tüketen grubun yarım porsiyondan daha az tüketen gruba göre kan lipit panelinde ve tansiyonunda anlamlı bir farklılık gözlenmiyor (5).

Konu ile ilgili yapılan son metaanaliz çalışmaya ise 36 randomize kontrollü araştırma dahil edilmiş. Çalışmanın hipotezinde, bitkisel protein kaynağı olan ürünlerin yüksek miktarda doymamış yağ asiti içerdiği ve kolesterol içermediği nedeniyle bitkisel protein kaynaklarının kan LDL düzeyine olumlu etkilerinin olabileceği düşünülmüş.

2015 yılında bitkisel protein ile hayvansal proteinlerin kardiyovasküler sistem hastalıkları üzerine etkileri araştırılmış ancak anlamlı bir sonuç bulunamamıştır (6). Son çalışmalar; kırmızı et tüketimi ile kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı araştırmış ve kırmızı etin, önerilen alım miktarına bağlı kalındığında kalp damar hastalığı riskini önemli ölçüde artırmadığını göstermiştir (7).

Bu son metaanaliz çalışması ile ilk kez kırmızı et tüketimi ile diğer besin ürünlerinin tüketiminin kardiyovasküler sistem hastalıkları üzerine etkilerinin metaanliz çalışması yapılmış oluyor. Çalışma Circulation dergisinde yayınlandı (8).

Birleşik Devletler’de Kırmızı Et Tüketimi

Bu yeni yaklaşımlar, araştırmacıların konunun farklı bir yönünü incelemesine sevk etti. Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı’na göre özellikle Birleşik Devletler’de kişi başına düşen kırmızı et tüketiminin, 2018’de 200 pounddan fazla olduğu tespit edilmiş (9). Birleşik Devletler’de fazlaca tüketilen kırmızı et konusunda yapılan analizlere göre Birleşik Devletler’deki birçok insanın, gelecekte et tüketimini azaltmaya açık olabileceğini göstermektedir; çünkü günümüzde kırmızı etin beslenme ve çevre sağlığı üzerine olumsuz etkileri konusunda farkındalığın oluştuğu görülüyor.

Kırmızı etin faydalı olup olmadığını sorgulamanın faydası yok!

Bu son çalışmada araştırmacılar, toplam 1.803 katılımcıyı içeren 36 randomize kontrollü çalışmanın verilerini analiz ediliyor ve kırmızı et tüketimi olan insanların kan basıncına, kolesterol, trigliserit, lipoproteinlerin kan konsantrasyonlarına bakılıyor. Daha sonra bu değerler tavuk, balık, karbonhidrat, baklagil, soya veya fındık gibi diğer yiyecek ağırlıklı beslenen diğer insanlarla karşılaştırılmış.

Harvard T.H.’de Beslenme Bölümü’nde araştırmacı Marta Guasch-Ferré: “Kırmızı etin kardiyovasküler hastalık risk faktörleri üzerindeki etkilerini değerlendiren randomize kontrollü çalışmalardan önceki bulgular tutarsız.” diyor. Marta Guasch-Ferré’nin çalışma hakkındaki görüşlerine göre; kırmızı et ağırlıklı beslenen gruplar ile diğer yiyecek türlerinden zengin beslenenler arasında karşılaştırma yapan bu çalışma, kırmızı etin yerine yüksek kalitede protein kaynaklarının tüketilmesi kardiyovasküler risk faktörlerinde olumlu değişikliklere yol açıyor.

Çalışmadan elde edilen verilere bakıldığında; kırmızı et tüketen grup ile diğer gruplar arasında kolesterol, lipoprotein veya tansiyon açısından anlamlı bir fark olmadığı görülüyor. Bununla birlikte, kırmızı etin yüksek olduğu diyetler ile beslenen grupta trigliserit konsantrasyonunda bir artışa neden olduğu ve yüksek kaliteli bitki proteini yönünden zengin diyetler ile beslenen grupta LDL seviyesinin düştüğü görülüyor.

Sonuç olarak; 2015 Diyetinde açıklandığı gibi kardiyovasküler sistem hastalıkları başta olmak üzere genel sağlıklı bir diyetin Akdeniz tipi beslenme olduğu ve günlük alınması gereken miktarın aşılmadığı sürece kırmızı etin alınması gerektiği düşünülüyor (10).

 

Referanslar:
  1. Speedy AW. Global production and consumption of animal source foods. J Nutr. 2003;133(11 suppl 2):4048S–4053S. doi: 10.1093/jn/133.11.4048S
  2. Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Changes in red meat consumption and subsequent risk of type 2 diabetes mellitus: three cohorts of US men and women. JAMA Intern Med. 2013;173:1328–1335.doi:10.1001/jamainternmed.2013.6633
  3. Micha R, Michas G, Mozaffarian D. Unprocessed red and processed meats and risk of coronary artery disease and type 2 diabetes–an updated review of the evidence. Curr AtherosclerRep.2012;14:515–524.doi:10.1007/s11883-012-0282-8
  4. Micha R, Wallace SK, Mozaffarian D. Red and processed meat consumption and risk of incident coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus: a systematic review and meta analysis. Circulation. 2010;121:2271–2283. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.924977
  5. O’Connor LE, Kim JE, Campbell WW. Total red meat intake of ≥0.5 servings/d does not negatively influence cardiovascular disease risk factors: a systemically searched meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2017;105:57–69. doi:10.3945/ajcn.116.142521.
  6. Richter, C. K., Skulas-Ray, A. C., Champagne, C. M., & Kris-Etherton, P. M. (2015). Plant protein and animal proteins: do they differentially affect cardiovascular disease risk?. Advances in nutrition, 6(6), 712-728.
  7. Bronzato, S., & Durante, A. (2017). A contemporary review of the relationship between red meat consumption and cardiovascular risk. International journal of preventive medicine, 8.
  8. Guasch-Ferré, M., Satija, A., Blondin, S. A., Janiszewski, M., Emlen, E., O’Connor, L. E., … & Stampfer, M. J. (2019). Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials of Red Meat Consumption in Comparison With Various Comparison Diets on Cardiovascular Risk Factors. Circulation, 139(15), 1828-1845.
  9. Livestock, Dairy, and Poultry Outlook: January 2018. https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=86848 January 19, 2018
  10. Dietary Guidelines Advisory Committee. Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee: Advisory Report to the Secretary of Health and Human Services and the Secretary of Agriculture. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service; 2015. https://health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/. Accessed March 2, 2019.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz