Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) enfeksiyonlardan uzak kalmak için 30 saniye sürecek 6 adımda el yıkamanın adımlarını paylaştı. Yeni araştırma “DSÖ’nün El Hijyeni Protokolü, 3 Adım ve 15 Saniye: Randomize Çalışma” başlığı ile Amstrerdam’da düzenlenen European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) kongresinde bu ay sunuldu.

Alkol içerikli el yıkama solüsyonları uzun bir süredir hastanelerde yaygın şekilde kullanılıyor. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar enfeksiyonların yayılımını azaltmak veya önlemek için el hijyeninin önemli bir yer tuttuğu görülüyor. DSÖ el hijyeni konusunda izlenilmesini önerdiği adımları 6 başlıkta belirtiyor. Bu yöntemle bakterilerin öldüğü belirtiliyor. Bu yeni çalışma ile 3 adımdan oluşan ve 14 saniye süren el yıkama protokolü ile de bakterilerin etkin bir şekilde öldüğü belirtiliyor.

Basel Hastanesi’nden Dr. Sarah Tschudin-Sutter ve ark. tarafından yapılan çalışmaya 18-51 yaş arası 20 sağlıklı gönüllüyü dahil etmişler ve randomize olarak gruplara ayırarak her gruba farklı bir el yıkama protokolünü uygulatıp aradaki farklılıkları gözlemlemişler. Toplamda 4 gruba ayrılan gruplar şu şekilde:

 1. Altı adımda 30 saniye süren el hijyeni
 2. Altı adımda 15 saniye süren el hijyeni
 3. Üç adımda 30 saniye süren el hijyeni
 4. Üç adımda 15 saniye süren el hijyeni

Tüm gruplar diğerlerinin durumundan haberdar edilmiyor ve çalışmanın sonucuna bakıldığında “3 adımda 15 saniye süren el hijyeni” protokolünün DSÖ tarafından önerilen “6 adımda 30 saniye süren el hijyeni” protokolü kadar etkili olduğu gözlenmiş.

Çalışmaya yönelik Profesör Tschudin-Sutter; daha uzun süren ve 6 adımdan oluşun el hijyen protokolünün uygulanabilirliğinin düşük olduğunu ve bu çalışmanın sonunda ortaya konan 3 adımda el hijyeninin en az DSÖ’nün önerdiği kadar etkili olduğunu dile getiriyor. Ayrıca yeni çalışmalarla daha etkin el hijyeni protokolünün oluşturulması gerektiğini de vurguluyor.

Staf. Enfeksiyonlarında El Hijyeni

Söz konusu yeni çalışmanın sonuçları “el hijyenine uyma sonrası Avustralya’nın 132 büyük hastanesindeki hastane kaynaklı Staphylococcus aureus bakteriyemi düzeyinde önemli derecede azalmanın olduğu” sonucu ile ECCMID kongresinde sunuldu.

Bu çalışmanın önerileri özellikle Avustralyalı sağlık çalışanları arasında el hijyeninin artırılması açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Yüksek morbidite ve mortaliteye sahip hastane kaynaklı Staphylococcus aureus enfeksiyonu ile mücadelede el hijyeninin ne derece önemli olduğu da vurgulanıyor. Araştırmacıların dikkat çektiği bir diğer nokta da rehberlerin el hijyeni kurallarına uyulmada her %10’luk artışın, Staphylococcus aureus!a bağlı bakteriyemi oranında %15 lik azalma sağlıyor olması. Bu çalışmanın geniş katılım çerçevesinde yapılmış olduğu düşünüldüğünde sonuçlarının nerece hayati ve önemli olduğu ortada. Çalışmaya dahil edilen hastanelerin 2016-2017 yılları arasında 15 milyonun üzerinde hasta gün sayısına sahip olduğu ve bu sayının Avustralya’daki nüfusun ¾’ünden daha fazla olduğu ortaya konuyor.

Araştırma ekibi DSÖ tarafından “El Hijyeninde 5 Kural” başlığı ile duyurduğu planın hastane enfeksiyonlarını azalttığı görüşünü savunuyorlar.

Bu 5 kural şu şekilde:

 • Hastaya dokunmadan önce
 • Hastaya dokunduktan sonra
 • Hasta yatağına dokunulmasından sonra
 • Önce temizleme prosedürü
 • Vücut sıvılarına temas sonrası

Hastane kaynaklı enfeksiyonlar tüm dünyanın en önemli sorunu ve S. aureus  bu konuda en önemli bir patojen ve oldukça tehlikeli. Hasta için büyük risk oluşturan hastane kaynaklı enfeksiyonlar hastanenin mali sorunlarını da beraberinde artırıyor. S. aureus  hastane kaynaklı enfeksiyonlar içerisinde en fazla görülen gram pozitif bakteri olduğu ve endokardit, akut pnömoni, sepsis gibi durumların oluşmasına neden olabiliyor.

Çalışmayı yürüten ekip hastanelerde yılda 3 kez olmak üzere el hijyeni hakkında çeşitli proğramlar düzenlemiş ve bu proğramların hastanede görülen S. aureus  kaynaklı enfeksiyonların sayısal verileri ile kıyaslamışlar.  Çalışma 2009-2017 yılları arasında yapılmış ve 8 sene boyunca düzenli olarak proğramları gerçekleştirmişler.

Sonuçlara bakıldığında el hijyenine uyumun 2009 yılında %64 düzeyinde olduğu ancak 8 sene boyunca yılda 3 kere el hijyenine uyum proğramı uygulaması sonrası yani 2017 yılında, el hijyenine uyumun %84 düzeyine yükseldiği görülüyor. Ayrıca el hijyenine uyum konusunda hastane personelinin hemşirelere oranla %10-15 daha az el hijyenine uyum sağladıkları gözlenmiş ve uyumun her %10 düzeyinde artması durumunda S. aureus  enfeksiyonunda %15’lik azalma sağladığı gözlenmiş.

Tüm bu çalışmanın sonucunda görülüyor ki hastane kaynaklı enfeksiyonların mücadelesinde el hijyeni proğramının yaygınlaştırılması gerekiyor. Daha önce yapılan çalışmaları da destekler nitelikte olan bu yeni araştırmanın sonucunda hastane ilişkili enfeksiyonlar ile mücadelede el hijyeninin olmazsa olmaz olduğu görülüyor.

 

Referanslar:
 1. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. (2019, April 15). Applying hand rub with three steps for 15 seconds as effective at reducing bacteria as WHO-recommended 6 steps for 30 seconds. ScienceDaily. Retrieved April 27, 2019 from sciencedaily.com/releases/2019/04/190415082030.htm
 2. Applying hand rub with 3 steps for 15 seconds as effective as WHO-recommended 6 steps for 30 seconds. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. https://medicalxpress.com/news/2019-04-seconds-effective-who-recommended.html. APRIL 15, 2019

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz