Yapılan son çalışma ile iş stresi ve bozulmuş uykunun hipertansiyonu olan çalışanlarda kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümü 3 kat artırdığı gösterildi (1). Çalışma, Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) bir dergisi olan European Journal of Preventive Cardiology’de yayınlandı (1).

Alman Çevre Sağlığı Araştırma Merkezi ve Münih Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden çalışmanın yazarı Profesör Karl-Heinz Ladwig, uykunun kişideki gerilimim azalttığı ve enerjik olmasını sağladığını ancak kötü bir uykunun bunları sağlamadığını söylüyor. Hatta sağlıklı olmayan uykunun hipertansiyonu ve iş stresi yüksek kimselerde çok daha zararlı olabileceğini söylüyor.

Yetişkinlerin % 30’undan fazlasının, büyük ölçüde koroner kalp hastalığı ve geniş çapta kardiyovasküler hastalıklar yoluyla global mortaliteye katkıda bulunan hipertansiyona sahip olduğu tahmin edilmektedir (2). Özellikle, iş stresi (özellikle iş yükü) ve bozulmuş uyku (veya uyku bozuklukları) gibi birçok psikososyal faktörün hipertansiyon ile yakından etkileşime girdiği bulunmuştur (3,4).

Daha Önce Yapılan Çalışmalar: İş Stresi Risk mi?

İş stresi ve uyku bozukluğunun başlangıçta sağlıklı popülasyonlar arasında kardiyovasküler hastalık riskini artırdığını, hastalar arasında hastalık prognozunu etkilediğini ortaya koymuştur (5). Birleşik Devletler’de kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan erkeklerde (yani hipertansiyon, kolesterol ve sigara içmesi olan) yapılan 9 yıllık geniş bir takip çalışması, iş stresinin kardiyovasküler hastalık mortalite riskini % 34, 9 artırdığı gösterilmiştir (6). Hipertansif Japon işçiler arasında yapılan çalışmada, iş stresinin kardiyovasküler hastalık riskini2 katına çıkardığı tesit edilmiştir (7). Kısa uyku süresini,n kardiyovasküler hastalık riskini artırdığına yönelik yapılan Japon çalışmasında katılımcılar 116 ay boyunca takip edliyor ve kıssa uyku süresine sahip kimselerin kardiyovasküler hastalık riskinin 1.5 kat arttığı gösterilmiştir (8). Önceki araştırmalar, kişiyi etkileyen psikososyal faktörlerin kardiyovasküler hastalığı olan kimseler üzerinde sağlıklı insanlardan daha güçlü bir zararlı etki oluşturabileceğini gösteriyor.

Söz konusu çalışmanın en önemli kısmını; hipertansif çalışanlarda iş stresi ve uyku bozukluğunun kardiyovasküler hastalıktan ölüm üzerindeki kombine etkisini inceleyen ilk çalışma olması oluşturuyor. Çalışma kapsamında kardiyovasküler hastalığı veya diyabeti olmayan 25-65 yaşları arasındaki 1.959 hipertansif işçinin verileri inceleniyor.

Çalışmanın sonucunda iş stresi olan ve iyi uykusu olmayan kişilerin kardiyovasküler hastalıklardan üç kat daha fazla ölüm riskine sahip olduğu gösterildi. Ayrıca; sadece iş stresi olan kişilerde kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm1,6 kat daha yüksek iken, sadece kötü uykusu olanlarda 1,8 kat daha yüksek olduğu bulunuyor (1).

Ortalama 18 yıllık bir takip süresinde; hem iş stresi, hem de uyku bozukluğu olmayanlarda kardiyovasküler hastalılara bağlı mortalite oranı 1.000 kişi başına 3.05 iken, stresi olan ve kötü uyku düzeni olan kimselerde bu oran 1000 kişi başına 7.13 olduğu görülüyor. Sadece iş stresi ya da sadece kötü uyku için mutlak riskler, her 1000 kişide sırasıyla 4.99 ve 5.95 olarak bulunuyor (1).

Uykunun kalitesi kişinin mesleğiyle de yakından alakalı olduğu düşünüldüğünde stresli işlerde çalışan özellikle hipertansif kimselerin kötü uyku alışkanı kazanması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu kişilerde uykuyu sürdürmek büyük bir sorun haline geliyor zamanla.

Her koşul kendi başına bir risk faktörüdür ve aralarında additif etki oluşturabiliyor ve bir risk faktörü diğer risk faktörünü etkileyerek daha sağlıksız bir koşulun oluşmasına neden olabiliyor. Fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve antihipertansif ilaçların kullanılması bu olumsuz koşulların ortadan kaldırılması için iyi bir seçenek olabilir.

Bu konuda alınacak önlemler şu şekilde: (9)

 • Uyku öncesinde 5-10 dakika gevşeme egzersizlerinin yapılması
 • Sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi
 • Ev ve işte stresle başa çıkma yöntemlerinin uygulama
 • Sosyal ilişkileri ve sosyal desteği geliştirmek

Uyku tedavisi için de şunlar öneriliyor: (10)

 • Uyaran kontrol terapisi: Yatak/yatak odasını uyku ile ilişkilendirme ve tutarlı bir uyku uyandırma proğramı ayarlama.
 • Gevşeme eğitimi: Kas gevşetici hareketlerin yapılması
 • Uyku kısıtlama terapisi: Yatakta geçirilen süreyi uykuda geçirilen zamana indirgemek ve uyku süresini artırmak

Sonuç olarak, yayınlanan çalışma bulguları hipertansiyonlu işçilerde iş stresi ve bozulmuş uyku kombinasyonunun kardiyovasküler hastalık mortalite riskini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle işçiler arasında özellikle hipertansiyonu olan kimselerin sağlık açısından dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

Referanslar:
 1. Jian Li, Seryan Atasoy, Xioayan Fang, Peter Angerer, Karl-Heinz Ladwig. Combined effect of work stress and impaired sleep on coronary and cardiovascular mortality in hypertensive workers: The MONICA/KORA cohort study. European Journal of Preventive Cardiology, 2019; 204748731983918 DOI: 1177/2047487319839183
 2. Poulter NR, Prabhakaran D and Caulfield M. Hypertension. Lancet 2015; 386: 801 812
 3. Pepin JL, Borel AL, Tamisier R, et al. Hypertension and sleep: Overview of a tight relationship. Sleep Med Rev 2014; 18: 509–519.
 4. Kivima¨ ki M, Nyberg ST, Batty GD, et al. Job strain as a risk factor for coronary heart disease: A collaborative meta-analysis of individual participant data. Lancet 2012; 380: 1491–1497.
 5. Sofi F, Cesari F, Casini A, et al. Insomnia and risk of cardiovascular disease: A meta-analysis. Eur J Prev Cardiol 2014; 21: 57–64.
 6. Matthews KA and Gump BB. Chronic work stress and marital dissolution increase risk of posttrial mortality in men from the Multiple Risk Factor Intervention Trial. Arch Intern Med 2002; 162: 309–315
 7. Uchiyama S, Kurasawa T, Sekizawa T, et al. Job strain and risk of cardiovascular events in treated hypertensive Japanese workers: Hypertension follow-up group study. J Occup Health 2005; 47: 102–111
 8. Eguchi K, Hoshide S, Ishikawa S, et al. Short sleep duration and type 2 diabetes enhance the risk of cardiovascular events in hypertensive patients. Diabetes Res Cli Pract 2012; 98: 518–523
 9. Orth-Gomer K, Schneiderman N, Wang HX, et al. Stress reduction prolongs life in women with coronary disease: the Stockholm Women’s Intervention Trial for Coronary Heart Disease (SWITCHD). Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2009;2:25 32. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.108.8128.
 10. Morgenthaler T, Kramer M, Alessi C, et al. Practice parameters for the psychological and behavioral treatment of insomnia: an update. An American Academy of Sleep Medicine report. Sleep. 2006;29: 1415–1419.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz