Yeni yayınlanan çalışmaya göre dinlenme hali kalp atış hızı 75/dk olan orta yaş grubu kimselerde erken ölüm riskinin 2 katına çıktığı gösterildi (1). Kardiyovasküler hastalıklar (CVD) hala orta yaşlı popülasyonlarda erken ölümlerin ana nedenidir. Dinlenme kalp atış hızının (RHR) homoeotermik memelilerdeki ortalama yaşam süresi ile ters ilişkili olduğu bilinmektedir (2).

Amerikan Kalp Cemiyeti’ne göre orta yaş grubu için dinlenme halinde kalp atış hızının normal değer olarak 60-100/dk olarak kabul ediliyor. 50’li yaşlarında taşikardiye giren erkeklerin, 60’lı yaşlarında kardiyovasküler hastalık gelişme olasılığı daha yüksek olduğu biliniyor (3). Daha önce yapılan çok sayıda çalışma ile artan kalp atış hızı ile kardiyovasküler sisteme bağlı mortalitenin de arttığı gösterilmiştir (4-6).

Dinlenme kalp atış hızı olarak tanımlanan terim, kişinin en az beş dakika dinlendikten sonra kalbinin ne kadar hızda attığının ölçülmesi ile elde edilen bir değerdir. 50-100/dk arası kalp atış hızları genel olarak normal aralık olarak kabul ediliyor. Ancak normal aralıkta kalmak şartıyla düşük olması daha iyi kardiyovasküler zindeliği ve daha verimli kardiyak sistem fonksiyonunu gösterir.

Kalp Hızı ve Mortalite İlişkisi

İsveç’in Gothenburg Üniversitesi’nden Salim Barywani ve ark. tarafından yapılan bu çalışmada dinlenme halindeki kalp atış hızının uzun vadeli sağlık ve erken ölüm riski (75 yaşından önce) üzerindeki etkisini araştırdılar.

Barywani ve meslektaşları, 1993 yılında yaşam tarzı, ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü ve stres düzeyleri ile ilgili araştırmalar yapan genel popülasyondan rastgele 50 yaş ve üstü toplamda 798 erkeğin sağlık ve risk faktörlerini çalışmasına dahil ediyor. Çalışmaya dahil edilen bireyler ayrıca istirahat kalp atış hızlarını ölçen tıbbi bir kontrolden de geçiriliyor. Gerekli fizik muayene, EKG ve laboratuvar analizleri de yapılıyor.  Çalışmaya dahil edilen bireyler daha sonra dinlenme hali kalp atış hızına göre 55 veya daha az, 56−65 arası, 66−75 arası ve 75’ten daha fazla olanlar diye dört gruba ayrılıyor.

Daha sonra erkeklerin istirahat kalp atışları, 1993 ve 2003 yılları arasında herhangi bir nedenden dolayı değişiklik olup olmadığını anlayabilmek için tekrar ölçülmüş. Ayrıca 2014 yılına kadar alınan tedavilerden kaynaklanan ölüm ve benzeri durumların tespit edilebilmesi için 2014 yılında tekrar kalp atış hızları ölçülmüş.

Çalışma sonrasında; dinlenme hali kalp atış hızı 75 veya daha yüksek olan kimselerin 55 veya daha olanlara göre kardiyovasküler hastalık veya koroner kalp hastalığından ölüm riskinin 2.3 kat arttığını buldular.

Dinlenme hali kalp atış hızı 1993 ile 2003 yılları arasında sabit kalan erkekler (50’li yaşlarındayken), dinlenme hali kalp atış hızı daha fazla olanlara kıyasla gelecek 11 yılda KVH geliştirmek için % 44 daha düşük riske sahip olduğu gösterilmiş. Ayrıca, kalp atış hızındaki her ilave artışın herhangi bir nedenden ötürü ölüm riskini % 3, KVH riskini % 1 ve KKH riskini ise % 2 artırdığı tespit edilmiş (1).

Çalışma sonucunda göre dinlenme kalp atış hızınız ne kadar yüksekse erken yaşta kardiyovasküler sisteme bağlı ölüm riskiniz artıyor. Bu nedenle erken yaşta kalp atış hızlarının ölçülerek ilerleyen dönemde daha sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için yeni kişisel sağlık politikaları oluşturulabilir.

Referanslar:
  1. Chen X, Barywani SB, Hansson P, et al. Impact of changes in heart rate with age on all-cause death and cardiovascular events in 50-year-old men from the general population. Open Heart 2019;6:e000856. doi: 10.1136/openhrt-2018-000856
  2. Zhang, G. Q., & Zhang, W. (2009). Heart rate, lifespan, and mortality risk. Ageing research reviews, 8(1), 52-60.
  3. All About Heart Rate (Pulse). All About Heart Rate (Pulse). American Heart Association. 22 Aug 2017. Retrieved 25 Jan 2018
  4. Sharashova E, Wilsgaard T, Mathiesen EB, et al. Resting heart rate predicts incident myocardial infarction, atrial fibrillation, ischaemic stroke and death in the general population: The Tromso study. J Epidemiol Community Health 2016;70:902–9.
  5. Aune D, Sen A, o’Hartaigh B, et al. Resting heart rate and the risk of cardiovascular disease, total cancer, and all-cause mortality – a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2017;27:504–17.
  6. Li K, Yao C, Yang X, et al. Effect of resting heart rate on all-cause mortality and cardiovascular events according to age. J Am Geriatr Soc 2017;65:989–94.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz